Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Systemy alarmowe » Zdalne sterowanie systemami alarmowymi przez firmy ochrony

Zdalne sterowanie systemami alarmowymi przez firmy ochrony

zdalne sterowanie systemem alarmowym

System alarmowy podłączony do Internetu pozwala na zdalne zarządzanie, nie tylko użytkownikom, ale również firmom ochrony. W uzasadnionych przypadkach Centrum Monitorowania może zdalnie uzbrajać i rozbrajać system alarmowy. W razie awarii Serwis może wykonać zdalną diagnostykę alarmu w celu ustalenia rodzaju usterki. Dział windykacji może przesłać do aplikacji mobilnej komunikat z prośbą o pilne uregulowanie płatności. Wszystko dzięki głębokiej integracji systemu alarmowego z programem obsługi alarmów firmy ochrony.

Zdalna obsługa systemów alarmowych przez firmy ochrony

Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa nowoczesne systemy alarmowe zaspokajają nie tylko potrzebę bezpieczeństwa, ale również zapewniają komfort i wygodę. Współczesny użytkownik systemu alarmowego jest zabiegany i nieustannie nie ma czasu. Dlatego oczekuje od obsługującej go firmy ochrony usługi na najwyższym poziomie. W przypadku, gdy w pośpiechu zapomni uzbroić system alarmowy, to chce aby Centrum Monitorowania wykonało to zdalnie. Gdy po godzinach pracy do biura przyjdzie serwis sprzątający, to wymagający użytkownik nie przekaże kodu do systemu alarmowego, tylko poprosi operatorów Centrum Monitorowania o zdalne rozbrojenie systemu alarmowego i zdalny nadzór serwisu sprzątającego poprzez system kamer.

zdalne sterowanie systemem alarmowym
Zdalne sterowanie systemami alarmowymi

Sterowanie alarmem online bezpośrednio z programu Centrum Monitoringu

Nie każda firma ochrony jest gotowa na zdalne zarządzanie systemem alarmowym. Aby móc sterować alarmem online z poziomu Centrum Monitorowania, firma ochrony musi mieć zintegrowaną obsługę systemów alarmowych w programie obsługi alarmów. Chodzi o to, aby w trakcie obsługi zdarzenia, bezpośrednio z konsoli operatora wykonać zdalnie działania na systemie alarmowym, które zlecił klient.  Np. w przypadku, gdy po alarmie obiekt został sprawdzony bez uwag, a klient nie może dotrzeć do obiektu, to w systemie alarmowym online operator Centrum Monitorowania może zdalnie wyciszyć „wyjący” sygnalizator.

Usługi dodane oparte na systemach alarmowych online

Alarmy online umożliwiają wprowadzenie innowacyjnych usług zdalnej obsługi chronionych obiektów. W przypadku wykonania serwisu w bankomacie lub elektrowni wiatrowej nie ma potrzeby przekazywania kodu do systemu alarmowego współpracującym firmom, można rozbroić system alarmowy oraz zdalnie otworzyć zamek do drzwi chronionego pomieszczenia. W przypadku dostaw kurierskich po godzinach pracy chronionych obiektów, można w strefie dostaw zdalnie rozbroić system alarmowy i otworzyć drzwi oraz nadzorować przez kamery wyładunek przesyłek. Po wyjściu kuriera zablokować zdalnie drzwi i uzbroić system. Dzięki takim usługom można automatyzować procesy i ograniczyć ilość personelu na obiekcie. W efekcie klient będzie miał niższe koszty przy odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, a firma ochrony uzyska przewagę konkurencyjną i wzrost sprzedaży.