Przejdź do treści
Strona główna » Oferta

Oferta

Kierujemy swoją ofertę do firm, które chcą ponosić mniejsze koszty na utrzymanie, modernizację i rozwój swoich systemów bezpieczeństwa. Umożliwiamy dostęp do osób, które zdobyły międzynarodowe doświadczenie w obszarze zabezpieczeń technicznych i mogą proponować innowacyjne rozwiązania w zakresie usług monitorowania. Uważamy, że siłą naszych usług jest uwzględnianie potrzeb dwóch stron procesu: klienta oraz chroniącej go firmy.

Nasza oferta

Nasza oferta dedykowana jest do firm ochrony oraz klientów korporacyjnych, którzy chcą wprowadzić nowoczesne rozwiązania wykorzystujące zdalny dostęp do systemów bezpieczeństwa. Zespół AlertControl składa się z inżynierów teleinformatyki oraz telekomunikacji, którzy na bieżąco śledzą rozwój systemów komunikacji w ramach IoT (Internetu Rzeczy). Zebrana wiedza przekłada się na projektowane rozwiązania w obszarze Centrum Monitoringu oraz integracji zabezpieczeń technicznych.

Do każdego projektu mamy indywidualne podejście. Przed każdym wdrożeniem przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb klienta. Uzgadniamy kluczowe etapy projektu i prowadzimy pisemną dokumentację postępów projektów.

Obsługa monitoringu wizyjnego
Monitoring wizyjny

Agencje ochrony

W przypadku firm ochrony nasza oferta dzieli się na kilka usług obejmujących: modernizację Centrum Monitoringu, wrażanie nowoczesnych usług monitoringu oraz realizację szkoleń personelu.

W pierwszej kolejności proponujemy audyt centrum monitoringu, aby zweryfikować w jakim stanie się znajduje. Następnie na podstawie zebranych danych proponujemy modernizację obszarów, które odstają od współczesnych standardów. Najczęściej są to automatyzacja realizowanych procesów związanych z obsługą alarmów oraz uzupełnienie dokumentacji dotyczącej analizy zagrożeń i planów ciągłości działania.

Kolejnym krokiem jest projektowanie nowych usług, które zwiększą przewagę konkurencyjną firmy. W tym obszarze chodzi głównie o wzrost przychodów związanych z wprowadzeniem nowoczesnych usług dodanych, do których zaliczyć można zdalny monitoring wizyjny, aplikacje mobilne do zarządzania systemami alarmowymi,  automatyczne powiadomienia, itp.

Na zakończenie proponujemy przeprowadzenie szkoleń okresowych dotyczących procedur obsługi alarmów i regulaminów usług oraz szkoleń produktowych dotyczących nowo wdrożonych usług. Na zakończenie szkoleń przeprowadzamy egzaminy, dzięki czemu przy stałej współpracy możemy monitorować postępy nauki.

Klienci korporacyjni

W przypadku klientów korporacyjnych świadczymy usługi outsourcingu działań R&D w obszarze zabezpieczeń technicznych. Zdajemy sobie sprawę, że działania operacyjne naszych klientów często uniemożliwiają wygospodarowanie czasu na badania i rozwój. Z drugiej strony wiemy, że trudno byłoby wykorzystać zdobyte przez nas doświadczenia w jednej firmie. Dlatego postanowiliśmy przygotować ofertę w której zainteresowane firmy mogą korzystać z naszych doświadczeń. Dzięki takiemu podejściu firmy korporacyjne mogą ponosić mniejsze nakłady na R&D a my obsługując różne firmy możemy wykorzystać nasz potencjał.