Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Centrum Monitoringu » Ryzyko kwarantanny w Centrum Monitoringu

Ryzyko kwarantanny w Centrum Monitoringu

Plan awaryjny na wypadek kwarantanny

Ryzyko zamknięcia Centrum Monitoringu z powodu kwarantanny jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla firm świadczących usługi monitorowania alarmów. Wystarczy, że jeden z pracowników okaże się chory i mamy problem. Obsługa i pomieszczenia Centrum Monitoringu zostaną poddane kwarantannie. Co zrobić, aby móc realizować świadczenie usług monitoringu? 

Ryzyko kwarantanny z powodu pandemii koronawirusa

Zgodnie z normą EN-PN 50518 każde Centrum Monitoringu powinno mieć przeprowadzoną analizę zagrożeń. Jednym z elementów takiej analizy są zidentyfikowane zagrożenia, które mogą wpłynąć na ciągłość pracy Centrum Monitoringu. Do niedawna grupa zagrożeń zdrowotnych nie stanowiła dużego prawdopodobieństwa utraty ciągłości pracy Centrum Monitoringu. 

Jednak bardzo dużo się zmieniło w sytuacji wystąpienia epidemii koronawirusa COVID-19. Sposób przenoszenia się wirusa, szybko rosnąca ilość zachorowań oraz uciążliwość objawów wywołały wiele ograniczeń w świadczeniu usług. Obecne obostrzenia urzędowe, dotyczące organizacji pracy, zmuszają do przebudowy stanowisk operatorskich lub pracy zdalnej operatorów. Jednak największym ryzykiem jest możliwość wprowadzenia kwarantanny w centrum monitoringu

Tu pojawia się pytanie. Jak dużo firm świadczących usługi ochrony jest przygotowanych na zamknięcie centrum monitoringu z powodu kwarantanny?

Plany awaryjne na wypadek zagrożenia koronawirusem

Plany awaryjne centrum monitoringu wykonuje się w celu przygotowania się do sytuacji kryzysowych. Wachlarz działań zależny jest od prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia kryzysowego oraz stopnia niedostępności zasobów. Inne działania zostaną podjęte w trakcie pożaru budynku, w którym znajduje się centrum monitoringu, a inne w przypadku awarii programu obsługi alarmów. Ze względu na charakter zagrożenia rozważania w tym artykule zostaną ograniczone tylko do obsady centrum monitoringu.

Działania zapobiegawcze w centrum monitoringu

Powiedzmy sobie uczciwie, zanim wystąpi kryzys, możemy podjąć kilka działań zapobiegawczych. Z pomocą przychodzi nam zasada ograniczonego dostępu do centrum monitoringu. Nie mają tu dostępu osoby postronne, więc ryzyko zarażenia się wirusem jest mniejsze niż w biurze. Wprowadzenie środków dezynfekujących oraz wdrożenie procedury odkażania stanowisk w trakcie przejmowania dyżuru dodatkowo obniży ryzyko zachorowań. Zastosowanie się do zaleceń oddalenia od siebie stanowisk roboczych będzie kolejnym działaniem prewencyjnych planów awaryjnych.

Plany awaryjne na wypadek kwarantanny

Niestety operatorzy mogą się zarazić w domu lub w drodze do pracy. Na szczęście na taką sytuację również można się przygotować. Jednym z rozwiązań jest skorzystanie z zapasowego centrum monitoringu. Jeśli go nie ma, to można takie centrum uruchomić w biurze. Przecież większość pomieszczeń jest obecnie pusta. Ważne, aby korzystając z dwóch centrów monitoringu pilnować, żeby obsada przypisana była tylko do jednej lokalizacji. Mieszanie się operatorów między lokalizacjami podnosi ryzyko zarażenia się wirusem.

Drugim sposobem, lub kolejnym krokiem pierwszej metody, jest uruchomienie pracy zdalnej dla operatorów centrum monitoringu. Wymaga on zainwestowania w mobilne stanowiska robocze oraz przenośne systemy komunikacji. Sposób ten redukuje znacząco ryzyko, że kwarantanna centrum monitoringu uniemożliwi świadczenie usług monitorowania alarmów.

Innym sposobem przygotowania się na wypadek ryzyka kwarantanny jest podpisanie umowy z zewnętrznym centrum monitoringu. Wtedy w sytuacji kryzysowej sygnały alarmowe i telefony przekierowywane są do zaprzyjaźnionego centrum monitoringu. 

Praca zdalna centrum monitoringu
Zdalna praca operatorów centrum monitoringu

Rola technologii w planach awaryjnych

Każdy z omówionych planów awaryjnych wymaga inwestycji w infrastrukturę techniczną. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że najpopularniejsze programy obsługi alarmów pozwalają na:

    • uruchomienie zapasowego centrum monitoringu,
    • umożliwienie pracy zdalnej operatorom,
    •  oraz przekierowanie obsługi zdarzeń do zewnętrznego centrum.

Niestety, w zależności od zastosowanej technologii jest to prostsze lub trudniejsze do wdrożenia. Skontaktuj się ze mną, jeśli potrzebujesz pomocy w tym obszarze.

Napisz do mnie

Plany ciągłości działania Centrum Monitoringu

Planując awaryjną pracę centrum monitorowania można założyć czasowe ograniczenie zakresu świadczonych usług. Przy pracy zdalnej lub przy przekierowaniu obsługi do zewnętrznego centrum monitoringu może się okazać, że nie ma wszystkich informacji do świadczenia usług dodanych. Należy wtedy skoncentrować się na usługach podstawowych do momentu odtworzenia zasobów.

Choroby operatorów mogą doprowadzić do czasowego ograniczenia obsady. Warto przewidzieć to w planie ciągłości działania. W takiej sytuacji można wprowadzić nadgodziny, zmienić tryb pracy, wzmocnić obsadę w godzinach największego ruchu lub skorzystać z wynajmu pracowników.  

Sytuacja kryzysowa w Centrum Monitoringu

Usługa monitorowania alarmów musi być świadczona całodobowo. Klienci za nią płacą bo ufają Twojej firmie. Zapewniam Cię, że szybko zauważą przerwę w realizacji usług. Dlatego w sytuacji kryzysowej powołaj sztab kryzysowy. Uzgodnij zasady współpracy kryzysowej z patrolami interwencyjnymi oraz działem serwisu. Wprowadź w życie plany awaryjne w zależności od sytuacji. Powiadom klientów o zaistniałej sytuacji kryzysowej oraz podjętych środkach zaradczych. Utrzymuj kontakt z klientami, to oni pomogą Ci przejść przez kryzys.

Szkolenie organizowane przez PISA

Omówione ryzyka wynikające z koronawirusa i plany awaryjne im odpowiadające stanowią mały fragment możliwych dywagacji na temat zagrożeń występujących w centrum monitoringu. Zagrożenia te mogą być ograniczane dzięki czynnościom podejmowanym w ramach planów ciągłości działania. Więcej na ten temat można się dowiedzieć w trakcie szkolenia: „Monitoring Alarmów i Zdalny Dozór Wizyjny” organizowanego przez Polską Izbę Systemów Alarmowych (PISA), którego jestem pomysłodawcą.