Przejdź do treści
Strona główna » Audyt Centrum Monitoringu

Audyt Centrum Monitoringu

Szybkie zmiany technologiczne powodują, że rozwiązania wdrażane w Centrach Monitoringu 10 lub 15 lat temu stają się przestarzałe. Niezawodna praca Centrum Monitoringu stanowi duże wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za ciągłość działania Centrum Monitorowania. z tego względu powstała usługa okresowego Audytu Centrum Monitorowania.

Audyt Centrum Monitoringu

Główne wymagania wobec Centrum Monitoringu opisane są w grupie norm PN-EN 50518. Normy opisują wymagania konstrukcyjne pomieszczeń w których obsługuje się alarmy, zalecane wyposażenie Centrum Monitoringu oraz procedury Centrum Monitorowania.

Badanie potencjału Centrum Monitorowania

Przed wykonaniem audytu kierownictwo Centrum Monitoringu otrzymuje do wypełnienia arkusz badania potencjału na zgodność z normami. Zadawane są pytania o lokalizację Centrum Monitoringu, grubość ścian i stropów w pomieszczeniach oraz zastosowane drzwi i okna. Następne pytania dotyczą zastosowanych w Centrum Monitorowania systemów zabezpieczeń technicznych. W głównej mierze systemów: alarmowego, pożarowego, detekcji gazu, monitoringu personelu oraz telewizji dozorowej. Ostatnie pytania dotyczą systemów zasilania awaryjnego, centrali telefonicznej i rejestracji rozmów, odbiorników alarmowych oraz systemów komputerowych.

Wizja lokalna w Centrum Monitoringu

Głównym elementem Audytu Centrum Monitorowania jest wizja lokalna. W trakcie wizji lokalnej Centrum Monitoringu weryfikowane są dane podane w arkuszu badania potencjału. Dodatkowo przeprowadzane są wywiady z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za Centrum Monitoringu, serwerownię, centralę telefoniczną oraz agregat prądotwórczy. Na zakończenie kontrolowane są procedury Centrum Monitoringu dot. testowania urządzeń odbiorczych, systemów komputerowych oraz zasilania awaryjnego. Kontroli podlegają też procedury postępowania w przypadku awarii wspierających urządzeń. Nadzorowane są procedury wejścia do Centrum Monitoringu oraz procedury ewakuacyjne. Na zakończenie sprawdzana jest aktualność procedur obsługi zdarzeń alarmowych.

Wdrażamy Audyt Centrum Monitoringu
Audyt Centrum Monitoringu

Raport z audytu

Na zakończenie audytu tworzony jest raport z audytu Centrum Monitoringu wskazujący odstępstwa od wymagań. Powstaje on na podstawie wypełnionego arkusza badania potencjału, notatek z wizji lokalnej, notatek z rozmów z personelem oraz przekazanych raportów z systemu obsługi alarmów i bilingów centrali telefonicznej.

Raport jest przekazywany w celu akceptacji do kierownictwem firmy. Następnie z kluczowych elementów raportu tworzona jest prezentacja, która omawiana jest przed osobami funkcyjnymi klienta, które brały udział w procesie audytu Centrum Monitoringu.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym wpisem na blogu w którym przedstawiamy nasze uwagi z Audytów Centrów Monitoringu.