Przejdź do treści
Strona główna » Zdalny monitoring wizyjny – doradztwo

Zdalny monitoring wizyjny – doradztwo

Popularność monitoringu wizyjnego wśród klientów wymusza na firmach ochrony konieczność uruchamiania usług monitoringu wizyjnego. Niestety właściwy dobór rozwiązań technicznych jest procesem trudnym i długotrwałym. Nasza firma prowadzi usługi doradztwa w zakresie doboru rozwiązań i uruchamiania usług monitoringu wizyjnego.

Doradztwo w zakresie  uruchamiania usług monitoringu wizyjnego

Wdrożenie nowej usługi monitoringu wymaga zaangażowania reprezentantów z działów sprzedaży, techniki, monitoringu oraz IT. Najtrudniejsze jest wytypowanie lidera zespołu, który będzie pasjonatem nowej usługi oraz będzie miał siłę przebicia w firmie. W przypadku firm, które nie mają doświadczenia w świadczeniu usług monitoringu wizyjnego, warto wesprzeć się zewnętrznym doradcą.

Zdalny monitoring wizyjny doradztwo
Zdalny monitoring wizyjny doradztwo

Przegląd dostępnych rozwiązań

Wdrażanie nowej usługi monitoringu wizyjnego warto rozpocząć od przeglądu dostępnych rozwiązań. W tym celu należy zdefiniować podstawowe parametry usługi i poprosić dystrybutorów zabezpieczeń o przygotowanie ofert odpowiadających opisanym potrzebom. Już na tym etapie, warto zaangażować naszą firmę.

W trakcie zbierania ofert okaże się, że niektóre rozwiązania są nie są dopasowane cenowo do portfela obsługiwanych klientów. Trzeba się również przygotować na to, że część ofert będzie promowała rozwiązania nieznane działowi technicznemu.

Wybór właściwego rozwiązania

Po zebraniu ofert można przystąpić do testów 2 (maksymalnie 3) rozwiązań, które pod względem kosztów oraz technologicznym odpowiadają firmie. W trakcie testów należy uwzględnić pracę z internetem mobilnym, możliwość integracji z programem Centrum Monitoringu, dostępność instalatorów znających te rozwiązania oraz sposób naprawy w przypadku awarii.

Konieczna jest weryfikacja systemu telewizji dozorowej we współpracy z zewnętrznymi czujnikami ruchu oraz zewnętrznymi głośnikami. Dodatkowo należy sprawdzić możliwość sterowania zewnętrznymi systemami, np szlabanem. Przedstawiciele naszej firmy, pomagają przeprowadzić testy oraz dokonać wyboru rozwiązania.

Budowa oferty rynkowej

Po wybraniu właściwego rozwiązania należy przygotować ofertę dla klientów końcowych. W tym celu należy stworzyć opis warunków świadczenia usług oraz przygotować cennik świadczonych usług. W opisie powinny znajdować się instrukcje dla operatorów Centrum Monitorowania, żeby klient wiedział jak będzie obsługiwany. Pozwoli to zniwelować listę reklamacji w późniejszym czasie.

Szkolenia personelu

Usługa zdalnego monitoringu wizyjnego odniesie sukces tylko wtedy, gdy osoby ją obsługujące będą odpowiednio przeszkolone. Dział techniczny z konfiguracji urządzeń, dział sprzedaży z zakresu usługi a personel Centrum Monitorowania z procedur powiązanych z usługą zdalnego monitoringu wizyjnego. Nasi doradcy pomagają w przeprowadzaniu szkoleń oraz w przygotowywaniu egzaminów.