Przejdź do treści
Strona główna » Usługi

Usługi

Szybki rozwój technologiczny powoduje, że każdego tygodnia pojawiają się nowe produkty. W efekcie niezbędna staje się specjalizacja. Niestety większość firm nie jest w stanie zatrudniać ekspertów z każdej specjalizacji. Z tego względu pojawił się u nas pomysł stworzenia firmy AlertControl, która będzie świadczyła doradcze usługi z obszaru zdalnego bezpieczeństwa technicznego dla firm ochrony oraz klientów korporacyjnych.

Usługi

Nasza firma specjalizuje się w optymalizacji pracy Centrum Monitoringu oraz wdrażaniu nowoczesnych zabezpieczeń technicznych ze zdalnym zarządzaniem. W trakcie współpracy z naszymi klientami wykorzystujemy doświadczenie zawodowe zdobyte w największych polskich i międzynarodowych firmach ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.

Doradztwo

Jedną z najczęściej oferowanych przez AlertControl usług jest doradztwo. Współpracują z nami firmy, które szukają rozwiązania niestandardowego problemu, po tym, gdy rekomendowane przez dostawców zabezpieczeń technicznych rozwiązania nie sprawdziły się.

W ramach usługi doradczej definiujemy problem, weryfikujemy istniejące rozwiązania, analizujemy metody rozwiązania problemu, tworzymy koncepcję usprawnień, pomagamy przy wdrożeniu rozwiązania oraz kontrolujemy uzyskane efekty.

W naszej pracy promujemy budowanie wspólnych zespołów z reprezentantami współpracowników klienta. Po zainicjowaniu zespołu roboczego przygotowujemy warsztaty robocze, uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach sterujących oraz częściowych i końcowych odbiorach.

Audyty

Naszą specjalnością jest audyt Centrum Monitoringu na zgodność z normami PN-EN 50518 dotyczącymi konstrukcji, wyposażenia oraz procedur alarmowego centrum odbiorczego. Audyt rozpoczyna się od wypełnienia arkusza potencjału, następnie wykonywana jest wizja lokalna weryfikująca stan rzeczywisty Centrum Monitoringu. W trakcie wizji przeprowadzane są wywiady z kluczowymi osobami oraz weryfikowane dane ilościowe uzyskane z grafików, raportów programu obsługi alarmów oraz bilingu centrali telefonicznej. Następnie przygotowywany jest raport wskazujący odstępstwa od wymagań oraz zalecenia do poprawy. Kluczowe elementy raportu omawiane są w trakcie spotkania ze zleceniodawcą.

 

Przeprowadzamy audyty centrum monitoringu
Audyty centrum monitoringu

Kierowanie projektami

Częstą praktyką jest wynajmowanie naszej firmy do wykonania działań naprawczych wskazanych w zaleceniach raportu z audytu. Firmy ochrony często nie mają personelu, który mógłby samodzielnie dokonać migracji oprogramowania obsługi alarmów lub wykonać analizę zagrożeń Centrum Monitoringu i zaprojektować plan ciągłości działania. Wprowadzanie  kolejnych osób w tajemnice przedsiębiorstwa też jest nie na rękę. Z tego powodu AlertControl często kontynuuje współpracę z audytowanymi firmami świadcząc dla nich usługi doradcze oraz kierując wdrażanymi projektami w imieniu zleceniodawcy.

Szkolenia

Jednym z elementów wdrożeń są szkolenia personelu. Prowadzimy zarówno szkolenia okresowe z procedur i regulaminów jak również szkolenia produktowe. W trakcie dotychczasowej działalności przygotowaliśmy dedykowane szkolenia:

  • Wytyczne budowania centrum monitoringu.
  • Ciągłość pracy centrum monitoringu.
  • Nowe trendy w usługach monitoringu.
  • Systemy alarmowe on-line.
  • Zdalny monitoring wizyjny.