Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Aktualności » Alarmy online i smart monitoring na targach ISC West w Las Vegas

Alarmy online i smart monitoring na targach ISC West w Las Vegas

W ostatnich latach bardzo przyspieszył rozwój systemów alarmowych. Widoczny jest trend alarmów online, które pozwalają na zdalne zarządzanie z aplikacji mobilnych. Trend ten wpływa na usługi monitorowania, które przekształcają się obecnie w kierunku smart monitoringu. Wspomniane trendy idą do nas z USA, dlatego przedstawiciele AlarmControl kolejny raz odwiedzili największe amerykańskie targi ISC WEST.

Alarmy online i smart monitoring na targach ISC West w Las Vegas
Targi ISC West w Las Vegas – Alarmy online i smart monitoring

Targi ISC West w Las Vegas

ISC WEST to największe targi security w Ameryce. Jest to miejsce, gdzie można szukać inspiracji, jeśli chodzi o kreowanie nowych usług. Zauważyć można pewną prawidłowość, że rozwiązania i usługi wykreowane w Ameryce trafiają do Europy Zachodniej po ok 4-5 latach, natomiast na nasz rynek są wprowadzane po 5-7 latach.

Wynika to z tego, że nasz rynek ochrony jest dość młody (ma ok 25 lat) i dlatego wiele rozwiązań trafia do nas z Europy zachodniej w której usługi ochrony są realizowane ponad 100 lat. Natomiast Europa Zachodnia „uczy się” od Ameryki, w której pierwszy system alarmowy został opatentowany ok 150 lat temu a usługi monitorowania alarmów realizowane są od ponad 140 lat.

Z tego względu chcąc się przygotować na przyszłość należy regularnie, co kilka lat, odwiedzać ISC WEST.

Alarmy online

Rozwój systemów alarmowych w USA rozwija się w kierunku trendu smart home, który jest elementem megatrendu connected living. Oznacza to, że współczesne systemy alarmowe online nastawiane są na integrację i komfortową obsługę instalacji domowych związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną. Należą do nich obsługa wideo domofonów, sterowanie zamkami czy zarządzanie termostatami, kontrola oświetlenia czy sterowanie bramami. Obsługa wszystkich wymienionych rozwiązań wykonywana jest z jednej aplikacji mobilnej, dzięki komunikacji poprzez system alarmowy, który podłączony jest do Internetu.

Usługi smart monitoringu

Popularność systemów alarmowych online wymusza na dostawcach usług monitorowania tworzenie nowoczesnych usług tzw. smart monitoringu, pozwalających na obsługę wymienionych systemów. Od usługodawców wymaga to przejścia na rozwiązania chmurowe.

Zainteresowanie usługami jest tak wysokie, że najwięksi dostawcy monitoringu (posiadający po kilka milionów klientów) przewidują, że do 2024 tradycyjny monitoring przestanie istnieć, ponieważ wszyscy klienci migrują do usług smart monitoringu.