Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Aktualności » Szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

Szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

Polska Izba Ochrony została utworzona w 1994 roku. Od tego momentu jej są: reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych Członków, uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz propagowanie postaw i działań sprzyjających poprawie bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia.

Rzeczoznawcy PIO

Rzeczoznawcą PIO jest osoba o wykazanych i udokumentowanych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych oraz doświadczeniu w zakresie ochrony osób i mienia i zarządzania bezpieczeństwem. Rzeczoznawca PIO jest zdolny do zajmowania stanowisk w trudnych sprawach, wydawania opinii oraz ekspertyz, a także daje rękojmię należytego wykonania swych obowiązków.

Coroczne szkolenie Rzeczoznawców PIO

Zarząd Polskiej Izby Ochrony organizuje przynajmniej raz w roku obowiązkowe szkolenia rzeczoznawców. Obecność na przynajmniej jednym szkoleniu jest podstawą do wydania legitymacji rzeczoznawcy na kolejny rok kalendarzowy. Najbliższe obowiązkowe szkolenie Rzeczoznawców PIO odbędzie się 24 listopada 2017.

Miło nam poinformować, że tegoroczne szkolenie, drugi raz z rzędu, przeprowadzi nasz przedstawiciel, Pan Daniel Kamiński w ramach Sekcji Zabezpieczeń Technicznych PIO. Tematem przewodnim szkolenie będą różne oblicza monitoringu wizyjnego.

Szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony
Szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

Różne oblicza monitoringu wizyjnego

Szkolenie będzie składało się z 4 części. W pierwszym bloku omawiane będą powody zmiany podejścia do realizacji usług ochrony oraz zaistniała moda na monitoring wizyjny. W ramach tej części wyjaśnione zostaną różnice pomiędzy zdalnym nadzorem wizyjnym, wideo obchodami oraz wideo weryfikacją alarmów.

W drugiej części nacisk zostanie na sprzęt wykorzystywany do realizacji usług monitoringu wizyjnego. Ukazana zostanie różnorodność dostępnych rozwiązań oraz metody detekcji i analizy zdarzeń wymagających obsługi operatorów monitoringu. W tej części zostaną również omówione dostępne łącza transmisji oraz wykorzystywane metody kompresji.

Trzeci blok poświęcony będzie dostępnemu oprogramowaniu służącemu do zarządzania strumieniami wideo. Omówione zostaną bezpłatne programy VMS oraz płatne rozwiązania integrujące urządzenia rożnych producentów. W tej części zaprezentowane zostaną polskie programy obsługi alarmów wyposażone w moduły obsługi wideo oraz wspomniane zostaną zagraniczne programy dedykowane do obsługi zdarzeń wizyjnych.

W ostatniej części omawiane będą procedury obsługi alarmów wizyjnych. Prowadzący odniesie się do aktualnej sytuacji bez ujednoliconych procedur, a następnie wskaże dostępne wzorce i wytyczne. W trakcie tej części będą praktycznie wypracowywane procedury w zależności od rodzaju usługi oraz typu obiektu.

 Więcej na temat Polskiej Izby Ochrony możecie się państwo dowiedzieć na stronie internetowej .