Blog i aktualności

Nasz blog oraz aktualności.

Zdalny nadzór wizyjny – nasz artykuł w „Zabezpieczeniach”

Zdalny nadzór wizyjny – nasz artykuł w „Zabezpieczeniach”

W grudniowym numerze czasopisma Zabezpieczenia pojawił się nasz nowy artykuł: „Zdalny nadzór wizyjny sposobem na obniżenie kosztów ochrony„. Artykuł omawia różne rodzaje usług określanych wspólnie mianem zdalnego monitoringu wizyjnego, opisuje stosowane rozwiązania techniczne i wyjaśnia różnice cenowe omawianych usług. Redakcja czasopisma Zabezpieczenia Zabezpieczenia są jednym z najbardziej rozpoznawalnych czasopism na rynku technicznej ochrony mienia. CzasopismoWięcej oZdalny nadzór wizyjny – nasz artykuł w „Zabezpieczeniach”[…]

Audyty Centrów Monitoringu – uwagi

Audyty Centrów Monitoringu – uwagi

Centrum Monitoringu z reguły oceniane jest w 2 obszarach. Z jednej strony w zakresie spełniania wymagań normatywnych opisanych w grupie norm PN-EN 50518, ewentualnie w „Metodyce uzgadniania planów ochrony” KGP. Z drugiej strony w zakresie obsłużenia jak największej ilości obiektów przy najlepszej możliwej efektywności. Praktyka pokazuje, że w obu obszarach bardzo często powtarzają się teWięcej oAudyty Centrów Monitoringu – uwagi[…]